Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

>נדל"ן - מקרקעין

בשעה טובה ומוצלחת מצאתם את דירת חלומותיכם...

 

לפני שאתם רצים לחתום על הסכם, חשוב לערוך מספר בדיקות ולדעת ממה יש להיזהר טרם חתימתכם על הסכם רכישה או על זכרון דברים....

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page