Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

>דיני עבודה

דיני עבודה

 

תחום דיני עבודה הינו תחום מתפתח בשנים האחרונות ועוסק במערכת החובות והזכויות של עובדים ומעבידים מכוח החוק, הסכמים קיבוציים, הסכמים אישיים ופסיקת בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון.

 

משפט העבודה בישראל מוסדר במערכת משפט ייחודית לתחום זה – בתי הדין לעבודה ובחוקי מגן, שרבים מהם אינם ניתנים לויתור או להתנייה, בצווי-הרחבה, בהסכמים והסדרים קיבוציים, וחלק לא פחות חשוב המעצב את דיני העבודה בישראל כיום - הינו פסיקת בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון.

 

כניסת העולם הטכנולוגי והרשתות החברתיות לתחום דיני העבודה, מאלץ את עורכי הדין המייעצים ואת בתי הדין להתאים את דיני העבודה למצב הקיים, והוא משתנה ומתפתח חדשות לבקרים.

 

הנני עוסקת בייעוץ, ליווי וייצוג משפטי של עובדים ומעסיקים במגוון רחב של תחומים בעולם העבודה, כגון:

 

 •   ייעוץ שוטף לניהול יחסי עבודה, זכויות ותנאי העסקה;

 •   עריכת הסכמי העסקה למעסיקים בתחומים שונים;

 •   בדיקת הסכמי העסקה לעובדים וייעוץ טרם העסקה ולאחריה;

 •   קבלה ופיטורין של עובדים;

 •   זכויות נשים בעבודה וזכויות נשים בהריון;

 •   ייצוג עובדות בהריון בהליכי היתר לפיטורין;

 •   ייצוג מעסיקים בהליכי היתר לפיטורין;

 •   הגבלת עיסוק וסודות מקצועיים;

 •   העסקת קבלנים ועובדים עצמאיים.

 •   התקשרויות עם קבלני שירותים, קבלני כוח-אדם ומיקור חוץ;

 •   ייצוג בבתי הדין לעבודה ובהליכי גישור;

 

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page