Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

>שירותי נוטריון

שירותי נוטריון

 

נוטריון הינו עורך דין המוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976: לאמת, לאשר, ולערוך מסמכים משפטיים. סעיף 19(1) לחוק הנוטריונים קובע כי חתימת נוטריון על מסמך, מהווה אישור בדבר מקוריותו של המסמך ובקשר לזהות החותם. 

 

משרדנו מספק שירות מקצועי ומהיר ומעניק את השירותים הנוטריונים אותם מוסמך נוטריון לבצע:

 

 • אימות חתימה על מסמך - לרבות ייפוי כח נוטריוני לבנקים למשכנתאות;

 • תרגום מעברית לאנגלית או מאנגלית לעברית ואישור נכונות תרגום של מסמך;

 • אישור נכונות העתק של מסמך;

 • אישור שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך - למשל במקרה של חתימת מורשה חתימה בשם תאגיד או חתימת אפוטרופוס מתוקף תפקידו;

 • קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת;

 • אישור שאדם מסוים חי;

 • אישור נכונותה של רשימת מצאי;

 • עריכת העדה של מסמך סחיר;

 • עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

 • שימוש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

 • אישור עשיית צוואה כרשות - אימות נוטריוני של צוואה או צוואה הדדית ללא צורך בעדים לצוואה. זוהי סמכות המוקנית לנוטריון לפי חוק הירושה ומעמדו באישור זה הוא כשל מעמדו של שופט.

 • אישור נוטריוני ליציאת קטין לחו"ל;

משרדנו מסייע גם בקבלת אישורי אפוסטיל של בית המשפט  ושל משרד החוץ על גבי האישור הנוטריוני או המסמך הציבורי.

 

תעריפי השירותים הנוטריונים קבועים בחוק ומתעדכנים על ידי משרד המשפטים מדי שנה. נוטריון חייב לגבות שכר טרחה על-פי הקבוע בחוק בדיוק ולא לסטות מהתעריף הקבוע.

למעבר לתעריפי השירותים הנוטריוניים לחץ כאן.

לעריכת אישור נוטריוני מהיר ומקצועי חייגו עכשיו 053-2800634 או צרו קשר 

אישור נוטריוני

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page