Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

>חידושים בדיני עבודה החל מיולי 2016

חידושים בדיני עבודה החל מיולי 2016

מאת: עו"ד אביבית מליק

לוח שנה

מעסיקים ועובדים שימו לב - יולי 2016 מביא איתו כמה חידושים בדיני עבודה... מה משתנה?

 

גובה ההפקדות לפנסיה עולה, שכר המינימום עולה ומתווספים לכם עוד 2 ימי חופשה בשנה.

השינויים יבוצעו בהדרגה, בשתי פעימות, האחת כבר ב-1.7.2016 והשניה ב-1.1.2017.

הגדלת ההפקדות לפנסיה

בהתאם לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, יגדלו ההפקדות לפנסיה באופן הבא:

החל מתאריך 1.7.16:

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.25% משכר העובד;

שיעור הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל-5.75% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד.

החל מתאריך 1.1.17:

 

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.5% משכר העובד;

שיעור הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל- 6% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד;

הגדלת שיעורי ההפקדות לפנסית החובה תחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק.

 

 

אין בשינויים אלה כדי לפגוע בעובד קיים, אשר המעסיק מפקיד עבורו 8.33% לפיצויי פיטורים, בהתאם להסכמים החלים עליו לפני כניסתו לתוקף של צו ההרחבה.

אין בשינויים אלה כדי לגרוע מזכותם של עובד ומעסיק לסכם על שיעורים הגבוהים מאלה שנקבעו בצו ההרחבה.

העלאת שכר המינימום

בהתאם להוראת השעה לחוק שכר מינימום משנת 2015 עודכן שכר המינימום כך:

מתאריך 1.4.2015 - עלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח לחודש.

מתאריך 1.7.2016 - יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח.

מתאריך 1.1.2017 - יעלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח.

תיקון חוק חופשה שנתית

לפי תיקון לחוק חופשה שנתית יתווספו למכסת החופשה השנתית של כל עובד עוד 2 ימי חופשה בשנה בשתי פעימות:

החל מ-1.7.2016 - עובד עם ותק של שנה עד 4 שנים יהיה זכאי לתוספת של יום אחד לשנה, כלומר 15 ימי חופשה שנתית במקום 14 (ברוטו). משמעות השינוי היא במקום עבודה בו עובדים 5 ימי עבודה בשבוע, יהיה זכאי העובד ל-11 ימי חופשה נטו בשנה, במקום 10 כפי שהיה עד כה.

 

החל מ-1.1.2017 - עובד עם ותק של שנה עד 5 שנים יהיה זכאי ל-16 ימי חופשה שנתית (ברוטו), כך שבמקום עבודה של 5 ימי עבודה בשבוע, יהיה זכאי העובד מעתה ל-12 ימי חופשה נטו בשנה.

לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו 053-2800634 או צרו קשר

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page