Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

>דיני נזיקין

דיני נזיקין -

נזקי גוף, תאונות דרכים

 

עקרון דיני הנזיקין בישראל הינו השבת המצב לקדמותו, כלומר, לדאוג שהניזוק, יקבל פיצוי, אשר ישיב את מצבו, עד כמה שניתן, לזה שהיה אלמלא הפגיעה.

 

במסגרת עבודתי טיפלתי והנני מטפלת בתיקי נזיקין רבים, הן בנזקי גוף הנגרמים עקב רשלנות המזיק והן בתאונות דרכים ואני מכירה לפני ולפנים את כל ההליכים הנדרשים בתחום זה מנקודת מבטו של התובע וכן מנקודת מבטם של חברות הביטוח או המזיק, הנתבעים.

 

בתחום זה, הנני מטפלת, בין היתר, בתיקי נזיקין כגון:

 

  • תאונות דרכים – טיפול מול חברת הביטוח בכל הנדרש, לרבות הגשת תביעה לבית המשפט;

  • נזקי גוף – נפילות במקומות ציבוריים או ברשות הפרט, תאונות שונות שאינן תאונות דרכים;

  • תאונות עבודה;

  • תביעות על פי פוליסות ביטוח אישיות;

  • תאונות תלמידים;

  • תביעות ביטוח ורכוש;

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי אלא דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.
 

bottom of page